ReadyPlanet.com
dot
dot
BETONG
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวเบตง
bulletท่องเที่ยวในตัวเมือง
bulletท่องเที่ยวนอกเมือง
bulletบ่อน้ำร้อนรีสอร์ทแอนด์สปา
bulletอาหารและของฝาก
dot
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวจีน
bulletท่องเที่ยวกุ้ยโจว
bulletท่องเที่ยวทิเบต
bulletท่องเที่ยวยูนนาน
bulletท่องเที่ยวเจียงซี
bulletท่องเที่ยวปักกิ่ง
bulletท่องเที่่ยวเหอหนาน
dot
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวฮ่องกง
dot
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวอินโดนีเซีย
dot
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวเกาหลี
dot
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletท่องเที่ยวกัวลาลัมเปอร์
bulletท่องเที่ยวเก็นติ้ง
bulletท่องเที่ยวลังกาวี
dot
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
dot
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวไทย
dot
dot
bulletข้อมูลท่องเที่ยวเวียดนาม
dot
dot
dot
dot


เก็นติ้ง / กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

 
เบตง / กัวลาลัมเปอร์ / เก็นติ้ง    3  วัน  2  คืน
วันแรก  เบตง / กัวลาลัมเปอร์                พัก ซิตี้เทล

 เช้า

เที่ยง           
เย็น

พร้อมกันที่จุดนัดพบ จากนั้นพาท่านเดินทางไปสู่ด่านเพื่อประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองของด่านศุลากรทั้ง 2 ประเทศ หลังจากนั้นพาท่านเดินทางไปสู่กัวลาลัมเปอร์ 

รับประทานอาหารเที่ยง ( ตามอัธยาศัย ) จากนั้นพาท่านเข้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียที่เต็มไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้อันสวยงามตระการตา ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ชมวัดเทียนฮาว สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพาท่านเดินทางไปสู่เมืองใหม่ “ปูตราจาย่า”   (PUTRAJAYA)  ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลและพาท่าน  ชมสำนักนายกรัฐมนตรี ( ท่าน ดร. มหาธีร์ ) ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งมีขนาดใหญ่ และตกแต่งอย่างงดงามตระการตา ชมกระทรวงต่าง ๆ และบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ดร. มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารเย็น (1) จากนั้นพาท่านเข้าที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง  เก็นติ้ง                                                 พัก First World

 เช้า


 

เที่ยง

 

 

 

เย็น

รับประทานอาหารเช้า (2)  จากนั้นพาท่าน ชมตึกกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งมี ความสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก (ไม่ขึ้นตึก)   ชมตึกคู่แฝด(ตึกปิโตรนาส) มีความสูงถึง 452 เมตร (ไม่ขึ้นตึก)  เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พาท่าน  ช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี จากนั้นพาท่าน ชมถ้ำบาตู ถ้ำหินปูนที่ประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อยหลายถ้ำ   ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน

รับประทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย) จากนั้นพาท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY )  เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถวิ่งได้ 6 เมตร / วินาที  จากสถานีถึงโรงแรมบนเก็นติ้งระยะทาง  3.4  กม.  ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย ) จากนั้นพาท่านเข้าสู่ที่พักบนเก็นติ้ง  จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่สวนสนุก หรือเที่ยวชมบ่อนคาสิโนซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย และเชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บาสคาร่า เป็นต้น
( ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายตามสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า )
* ขอให้ท่านโชดดีกับการเสี่ยงโชค * เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย  

รับประทานอาหารเย็น(3) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย              

 วันที่สาม

  เก็นติ้ง / เบตง 

 เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)  จากนั้นพาท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง ชมวัดชินสวี ซึ่งอยู่ตรงทางลงเก็นติ้งไฮแลนด์ สร้างขึ้นโดยดำริของลิม โก๊ะห์ ตง เพื่ออุทิศแด่บรรพบุรุษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสร้างคาสิโนบนภูเขาแห่งนี้ หลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่อีโปร์
รับประทานอาหารเที่ยง ( ตามอัธยาศัย )  จากนั้นพาท่าน ชมถ้ำเปรัค ภายในถ้ำท่านจะได้พบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำมากมาย เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุภาษิตจีนต่างๆ  เชิญท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพาท่าน ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อีโปร์ และเดินทางกลับสู่เบตงโดยสวัสดิภาพ

 


หมายเหตุ 
1. รายการนี้รวม ค่ารถปรับอากาศ ค่านำเที่ยว ค่าที่พัก 2 คน/ห้อง ค่าอาหารตามในรายการ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตาม
                        ในรายการ (ยกเว้นบนเก็นติ้ง) ค่าประกันภัย ค่ากระเช้าลอยฟ้าขึ้นเก็นติ้ง
2. รายการนี้ไม่รวม  ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ บนเก็นติ้ง ค่าทิป ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปกับคณะทัวร์ต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้า 2,000 บาท ที่เหลือจ่ายหมดก่อนออกเดินทาง  15  วัน
4. ผู้ที่ประสงค์เดินทางไปกับทัวร์หากไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะทัวร์ได้จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ

5. หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาจะเพิ่มขึ้นจากราคาทัวร์ปกติ
6. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปกับทัวร์กรุณาเอาหนังสือเดินทาง (Passport) และบัตรประชาชนถ่ายเอกสาร 1 ชุด มาสมัคร
   (หนังสือเดินทางต้องไม่หมดอายุก่อน 6 เดือน)

โปรแกรมนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Programs tour

สิงคโปร์-ยูนิเวอร์แซล 4 วัน article
คาเมร่อน 2 วัน 1 คืน
เก็นติ้ง / กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน
เก็นติ้ง 2 วัน 1 คืนแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

B.T. Newstar tour
2 Pakdeedamrong Rd., Betong, Yala, Thailand 95110
Tel : 073-231274 Fax : 073-246013
e-mail : newstartour@hotmail.com